Login New client? New model? Forgotten password?
Send   New client? New model? Show login form
Productions About News
My Selection
Preparations for an interview on OPEN DAY - Forberedelser til et intervju på ÅPEN DAG
1/4

OPEN DAY

 

It's nice that you intend to visit us at OPEN DAY. As you probably know, OPEN DAY is on every Thursday between the hours 15.00 to 17.00, but not in holidays and vacations.

NB! Open Day will not be arranged in July. However, we can arrange a personal meeting. Please send a picture of yourself, with time and date for when you want to meet.

Below you can follow some guiding, for you to be as prepared as possible. We/you will then get the most out of the meeting and you will not have to wait long. An interview, which you have done all the preparations, will not take more than 10 minutes. It can be enough to get a good picture of the type of work that suits you best.

Guiding:

1. Make sure you are registered with profile www.pholk.no before coming. (If you do not want to be registered after meeting with us, you can delete the profile.)

2. Pholk is pronounced ”fålk”, and is composed of the words photography, people and folk.

3. We recommend that you take pictures when you are with us, even though it is not mandatory. The reason is that we experience how to act in front of a camera and take directions from the photographer. With this experience it is easier to recommend you for the right assignment. The shooting costs NOK. 300, -. (Come without make-up.)

4. If you have professional pictures of yourself, please feel free to bring these.

5. All assignments are paid, except for school projects or assignments that can give you valuable photos and experience. Advertising jobs through Pholk is always paid! Salaries is agreed before you confirm the assignment. (Confirmed assignments by you must be conducted, unless you have giving notice and provided us with a sick note.)

6. Membership in Pholk can give you other opportunities than modeling next to school, studies and work, to earn money and it gives you many benefits. Read more for opportunities and benefits with Pholk membership!

7. Be prepared and go through this guide before your meeting with Pholk.

Welcome to OPEN DAY!

Greetings from all of us at PHOLK.

 

 

ÅPEN DAG

 

Det er hyggelig at du har tenkt å ta turen inn for å besøke oss på ÅPEN DAG. Som du sikkert vet så er ÅPEN DAG hver torsdag mellom kl. 15.00 – 17.00, men ikke i  helligdager og i ferier.

I juli vil ikke åpen dag gjennomføres på grunn av ferieavvikling. Derimot, kan vi arrangere et personlig møte. Vennligst send et bilde av deg selv, med tid og dato for når du ønsker å møte.

Herunder følger noen tips for at du skal være så godt forberedt som mulig. Du/vi vil få best mulig utbytte av møtet og du slipper å vente lenge. Et intervju, der du har gjort alle forberedelser, vil ikke ta mer enn 10 minutter, men det er nok til at vi kan gjøre en vurdering på type jobber som passer best for deg.

Tips:

1. Pass på at du er registrert med profil på www.pholk.no før du kommer. (Hvis du skulle likevel ikke vil være registrert etter møte med oss, kan du slette profilen.)

2. Pholk uttales fålk, som i ordet folk. Betydningen er den samme.

3. Vi anbefaler at du tar bilder når du først er hos oss, selv om det ikke er obligatorisk. Grunnen er at vi erfarer hvordan du opptrer foran et kamera og tar direksjoner fra fotografen. Vi vil med denne erfaringen lettere kunne anbefale deg for de riktige oppdragene. Fotografering koster kr. 300,-. (Kom usminket til fotografering.)

4. Har du profesjonelle bilder av deg selv, kan du gjerne ha med deg disse.

5. Alle modelloppdrag lønnes, med unntak av skoleprosjekter eller ved oppdrag som kan gi deg verdifulle bilder og erfaring. Reklameoppdrag gjennom Pholk er alltid betalt! Lønn avtales før oppdraget bekreftes. (Bekreftede oppdrag må du gjennomføre, med mindre du har gitt beskjed og har sykemelding.)

6. Et medlemskap i Pholk kan gi deg flere muligheter til å tjene penger  og noe gode fordeler ved siden av skole, studier og arbeid.  Se her for muligheter med Pholk medlemskap!

7. Vær forberedt og gå gjennom disse tipsene før ditt møte med Pholk.

Velkommen til ÅPEN DAG!

Hilsen alle oss i PHOLK.

NO YES
In PDF each model is represted with 4 images.
You may select which images to use by clicking 4 of them. Click again to unselect.